ANBI-status

Algemeen

Statutaire naam:
RSIN/ fiscaal nummer:
ANBI-status:

Binmasood
Volgt nog
Aanvraag

Statutaire naam: Binmasood
RSIN/ fiscaal nummer: Volgt nog
ANBI-status: Aanvraag

Contact gegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Postadres/bezoekersadres:

IBAN:

+31 6 85678917
info@binmasood.com
www.binmasood.com
Ambachtsweg 33m
3542 DE te Utrecht
Volgt nog

Telefoonnummer: +31 6 85678917
E-mailadres: info@binmasood.com
Website: www.binmasood.com
Postadres/bezoekersadres: Ambachtsweg 33m
3542 DE te Utrecht
IBAN: Volgt nog

Doelstelling

Missie

Onze missie bij Binmasood is om behoeftigen te helpen via zakaat en sadaqah, door middel van duurzame investeringen die langdurige steun bieden. We willen niet alleen directe hulp bieden, maar ook projecten creëren die een permanente cashflow genereren voor mensen in nood. Door te investeren in landbouw, winkels, en andere ondernemingen, streven we ernaar een blijvende impact te maken en een betere toekomst te creëren.

Visie

Onze visie is om een gemeenschap te creëren waarin liefdadigheid leidt tot duurzame ontwikkeling en langdurige steun. We geloven in het combineren van traditionele liefdadigheid met innovatieve benaderingen om mensen in nood te helpen. Onze aanpak richt zich op investeringen die een positieve en langdurige invloed hebben, zodat onze inspanningen niet slechts eenmalig zijn, maar generaties lang voortduren. Met deze visie willen we bijdragen aan een betere wereld en tegelijkertijd voldoen aan de religieuze plichten van zakaat en sadaqah.

Verslaglegging

Bestuur

Sawiz Ahmadi (voorzitter)
Muhayudin Masood (secretaris)
Arezo Ahmadi (penningmeester)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Binmasood

Bij Binmasood is ons beloningsbeleid ontworpen om transparant en in overeenstemming met de ANBI-richtlijnen te zijn. Ons beleid houdt rekening met de volgende principes:

  1. Geen Uitkeringen aan Bestuurders: Bestuursleden van Binmasood ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen alleen een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten die redelijkerwijs verband houden met hun functie, zoals reiskosten of onkosten voor vergaderingen.

  2. Redelijke Beloning voor Personeel: Voor medewerkers van Binmasood die geen bestuursleden zijn, is de beloning gebaseerd op redelijke en marktconforme tarieven, met inachtneming van hun functie, ervaring en verantwoordelijkheden. Wij streven naar een passend beloningsniveau dat de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk houdt zonder de kwaliteit van het werk in gevaar te brengen.

  3. Geen Winstdeling: Binmasood is een non-profitorganisatie, en er wordt geen winstdeling of dividend uitgekeerd aan bestuursleden, medewerkers of andere betrokkenen. Alle inkomsten en overschotten worden herinvesteerd in de doelstellingen van de organisatie.

  4. Transparantie en Verantwoording: We streven naar volledige transparantie over onze financiële transacties en beloningsbeleid. Gegevens over salarissen en andere uitgaven worden opgenomen in onze jaarverslagen en openbaar gemaakt in overeenstemming met ANBI-vereisten.